Caràcter propi

l nostre Caràcter Propi és l'arrel i la base, que recull la identitat desenvolupada històricament des dels nostres orígens, i és el motor del futur que indica el camí a seguir en les escoles de les Escolàpies.

El Caràcter Propi està per sobre de qualsevol altre document dels nostres centres, és el fonament de la nostra Identitat Escolàpia, que ens arrela en la nostra Tradició, ens dóna força avui i ens guia cap al futur. 

La Identitat Escolàpia estableix els punts de qualitat de la nostra tasca Educativa i Pedagògica i dels seus trets diferencials en la societat actual.